Fabó Kinga

Unalmában, és kínjában a gépet kapcsolgatja

Ôrült kacaj.
Pengeéles.

Ez a kékség
szûnhetetlen.

Metsz. Vág. Tördel.
Gyökeret ver.

A gép. A gép.
Óhajom, sóhajom

nem száll fölfelé.
Kényes és kék

kisasszonyok.
Sebtében vissza-

kapcsolok.
Körtánc:

szépség és technika.
A mechanikus mozgások

maximuma.