Fabó Kinga

Megérlelt halál

Majdani erőszak szunnyad.
Magva, majdani viszonynak.
Szökellésbe fagyott csöppjé-
től: roppant lavina-örvény.

A jövő, amint fölmered,
múltam örvén - eltorlaszol.
Szemközt:1 a majdani felem.2
Kit vagyok - előhívandó.

Mindenkor mögöttem1 oson.
Érik bennem a gyilkosom.
Sok cinkos isten közkincsen
át - néz, hogy le - ne tekintsen.

Bujkál köztük egy gúnyoros
mosoly, amiben mind osztoz.
Mind, aki mögöttem oson.
Köztük majdani gyilkosom.

A sarkamban van. Uszályá-
ba fogva jön-megy: beakad.
Nézése átível mint híd.
Majdani lavinát indít.

1 Szorul közé, köztük megszorul.

2 ellefél, felebarát, énem másikja