palyazatok

 

Aktuális pályázatok

 

Kiíró: Liget folyóirat
Idegen föld - alkotói pályázat
Beküldési határidő: 2015. október 30.    

Az online Liget folyóirat  IDEGEN FÖLD  címmel hirdet alkotói pályázatot.
A hívó kifejezéshez bárhogyan kapcsolódó, bármilyen formában és hangnemben alkotott, irodalmi igénnyel készült műveket (vers, novella, esszé) várunk, amelyek tetszés szerint élhetnek az online folyóirat technikai lehetőségeivel (pl. hang-, kép-, filmrészlet felhasználása).
A műveket a szerkesztőség email- vagy postacímén várjuk | info[kukac]ligetmuhely.com
LIGET | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4.
A szerkesztőség által elfogadott művek szerzőit honoráljuk.
Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük.
A műveket a szerző nevével és e-mailcímével együtt kell beküldeni. Minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.
Beküldési határidő | 2015. október 30.
http://ligetmuhely.com/szerk-idegen-fold-alkotoi-palyazat/

Horgas Judit
info@ligetmuhely.com
Liget Műhely Alapítvány
ligetmuhely.com

 

Kiíró: Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Média a Tehetségekért Díj
Beküldési határidő: 2015. október 31..    

 

Média a Tehetségekért Díj – Kerülj képbe a tehetségekkel!


A Média a Tehetségekért Díj pályázat célja az, hogy a sajtó képviselőit, az újságíró kollégákat, bloggereket arra bíztassa, ne hagyják elveszni a fiatal tehetségeket, fordítsanak figyelmet az ifjú sportolókra, művészekre és tudósokra. Hiszen értékeik – küzdő szellemük, kitartásuk és sikereik – példát állíthatnak minden kortársuk számára, amelyet elősegít, ha a sajtó széles körben megismerteti őket, támogatja előrejutásukat, elismeri teljesítményüket.


Az Új Európa Alapítvány az újságírók, sajtó munkatársak tehetségek iránti figyelmét és érdeklődését kívánja elismerni a Média a Tehetségekért Díjjal.
A Média a Tehetségekért Díj 2014. évi kitüntetettjei, helyezettjei a zsűri tagjaival. I. díjat nyertek: Bényi Péter, Kalmár András és Kaltenecker Tamás (Kultúrpart, videó kategória), Szász Barna (Index, online kategória), Szász Adrián (Presztízs Sport, print kategória), Tarnóczi László (Kossuth Rádió, rádió kategória).
Pályázati anyagok témája lehet sikeres vagy tehetséges fiatalok (25 éves korig) pályafutásának és eredményeinek bemutatása, akik a sport, művészet, tudomány területén kiemelkedő képességről árulkodnak, és ezt már jó eredményekkel is bizonyították, de a nyilvánosság előtt esetleg kevéssé ismertek. A bemutatás témája lehet akár kettős portré „mester és tanítványa” témában.


Pályázni lehet bármely az írott vagy elektronikus sajtóban 2015. január 1 – október 31. között megjelent írással, cikkel, interjúval, riporttal, összeállítással terjedelmi korlát nélkül, online, nyomtatott médium, rádió, valamint tévé és videó kategóriában.


A pályázatokat a www.tehetsegesfiatalok.hu oldalra kell feltölteni 2015. október 31-én éjfélig.
A szakmai zsűri által a legsikeresebbnek ítélt pályaműveket nettó 150 000 Ft pénzjutalommal díjazzuk, a pályázati kategóriák 2. és 3. helyezettjeit pedig ajándékcsomaggal jutalmazza a kuratórium.
 

Kiíró: Politikatörténeti Intézet, Magyartanárok Egyesülete
Regényben a történelem - 21. századi olvasónapló a Nagy Háborúról
A pályázat leadásának határideje: 2015. október 31.    

A pályázók köre: Középiskolások. A pályázat két kategóriában (9-10. évfolyam, valamint 11-12. évfolyam) kerül elbírálásra.
Egy pályázótól legfeljebb két pályaművet fogadunk el.
A pályázat leadásának határideje: 2015. október 31.
Kérjük, hogy a pályázó (tanára, iskolája) 2015. szeptember 30-ig jelezze részvételi szándékát a hadszintereshatorszag [kukac] gmail [pont] com e-mail címen.
A pályázat témája: Virtuális olvasónapló készítése internetes blog formájában az alábbi hat regény közül az egyikből.
Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől
Jaroslav Hašek: Švejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban
Markovits Rodion: Szibériai garnizon
Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről
Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra, drága…
Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Az elkészült és zsűrizett pályamunkákat, illetve azok elérhetőségét a pályázat kiírója az alábbi honlapon mindenki számára elérhető formában közzéteszi: www.elsovh.hu <http://www.elsovh.hu>  
A pályázat terjedelme: A feldolgozási forma sajátossága miatt a pályázatnak nincs terjedelmi korlátja. Ezzel együtt felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a virtuális olvasónapló magja – azaz a regényről készült esszészerű elemzés – terjedelme minimum 10.000, azaz tízezer karakter (szóközök nélkül).
A pályázat az alábbi szempontok szerint kerül elbírálásra:
- A történelem és a regénycselekmény, a történelem és az egyén viszonyának bemutatása, saját, világosan meghatározott elemzési szempontok alkalmazása (25 pont)
- Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet, illetve más elbeszélési (narratológiai) sajátosságok bemutatása (15 pont)
- A dolgozat (a regényről készült esszészerű elemzés) szerkezete (10 pont)
- A blog szerkezete (pl. a hivatkozások kiépítése, vizuális és verbális szövegtípusok, források összekapcsolása, hiperszöveg nem lineáris lehetőségeinek alkalmazása) (15 pont)
- Kreativitás, virtuális megjelenés, használhatóság (15 pont)
- Kiegészítő anyagok használata (korabeli újságcikkek, más elemzések, fotók, hangzóanyagok, stb.), a regény iránti érdeklődés felkeltése (10 pont)
- Nyelvhelyesség  (10 pont)
A díjazás: A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Mindkét kategóriában az első három helyzet kerül díjazásra. A díjazottak e-book olvasót (1. hely), és 15 és 10 ezer forintos könyvutalványt (2. és 3. hely) kapnak.
Ezen felül kiosztásra kerül egy különdíj és kategóriánként egy-egy közönségdíj. A különdíjat az a középiskola kapja, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik (Napvilág Kiadó által felajánlott könyvcsomag, valamint a pályázók csoportos levéltár- és könyvtárlátogatása a Politikatörténeti Intézetben a pályázók részére).
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elkészült pályaműveket 2015. november 1-jével az elsovh.hu oldalon fogjuk szavazásra bocsátani. A szavazás 2015. december 13-ig tart. A közönségdíj a leadott szavazatok alapján kerül kiosztásra (15-15 ezer forintos könyvutalvány a Tinta Könyvkiadó jóvoltából). Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében egy IP címről egy pályaműre csak egy szavazatot lehet leadni.
A pályázat értékelését és a nyertesek névsorát 2015. december 15-én, az elsovh.hu oldalon hozzuk nyilvánosságra.
 
A pályázat benyújtásának technikai kérdései:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a blog létrehozásának esetleges anyagi költségei (domain név lefoglalása, internetes tárhely stb.) a pályázót terhelik.
A pályázatot benyújtani és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni az alábbi e-mail címen lehet: hadszintereshatorszag [kukac] gmail [pont] com.
A pályázat benyújtásakor az alábbi adatokat kérjük megadni: a blog elérhetősége, a készítő neve, középiskolája, évfolyama. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamunka elérhetőségét saját érdekükben a beérkezési határidőig (2015. október 31.) ne osszák meg, mert a pályázat kiírója az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.
Pályázati és közzétételi feltételek: A pályamunkákban az idézeteket csak idézőjelben, a forrás pontos megjelölésével lehet közölni. Az alkotó(k) írásban nyilatkoznak arról, hogy alkotásuk saját szellemi tulajdonuk, és annak bemutatását a Politikatörténeti Intézet számára a pályázat idejére és céljára engedélyezik.
A pályázat támogatói:

Napvilág Kiadó http://www.napvilagkiado.eu/, Tinta Könyvkiadó <http://www.tintakiado.hu/

 

Kiíró: Cédrus Művészeti Alapítvány
Kortárs irodalmi alkotások
Beküldési határidő: 2015. november 1-jéig      

 

A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) nyílt pályázatot hirdet (elsősorban) szépirodalmi alkotások (versek, elbeszélések, kisregények, drámák, mesék, esszék, tanulmányok, kritikák, interjúk, naplók, vallomások, dokumentum-összeállítások stb.) létrehozására, idegen nyelvből fordítására vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunkára.
 A kiemelt művek közzétételét az alapítvány az általa kiadott Napút folyóirat 2016. esztendei évfolyamában vállalja.
 A folyóirat arculatához illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett eredeti alkotásokat várunk. Bemutatkozó levelet és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus közzétételéről tájékoztatást kérünk. Kérjük, a pályázatban szerepeljen telefonszáma, postai és e-mail-címe.
 Az alkotások beadása (elektronikus vagy – ha más mód nincsen – gépelt változatban) 2015. november 1-jéig folyamatos.
 A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei szerint a Napkút Kiadó gondozza.
 Az alapítvány nívódíjat hirdet a legjobb munká(k)ra.
 Eredményhirdetés: 2016 eleje.
 
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincsen (de segítségként fogadjuk például a Napút féléves előfizetését: a pályázó tájékozódását is szolgálva ekként). Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt. Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, akár több műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. Szerkesztőink értékelő sorokat csak a mintegy 50-60 kiválasztott mű kapcsán fogalmaznak meg (röviden) az alkotók számára. Információt a www.napkut.hu oldalon találnak még; a végeredmény először ott lesz olvasható. A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadjuk (cím: Budapest, 1043 Tavasz u. 4.). Kéziratokat csak megbeszélt esetekben őrzünk meg.
 

Kiíró:European Solidarity Centre és a JAK
Solidarity Academy 2016.
Beküldési határidő: 2015. november 22.    

A projekt szervezői és partnerei: European Solidarity Centre (Lengyelország), The Jan Nowak-Jezioranski College in Wroclaw (Lengyelország), Common Europe Foundation (Lengyelország), The Institute for the Study of Totalitarian Regimes (Csehország), Ad hoc (Szlovákia), József Attila Kör (Magyarország). A projekt a Visegrádi Alap társfinanszírozásában valósul meg.

 

A projektről
A Solidarity Academy 2016. projekt szervezői és partnerszervezetei pályázati felhívást tesznek közzé a visegrádi országokban (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) élő fiatal újságírók számára. A Solidarty Academyt tizenkettedik alkalommal szervezik meg 2016. február 21. és 27. között, a lengyelországi Gdańskban.
A Solidarity Academy nemzetközi projekt, amely azért indult el, hogy elősegítse és inspirálja a fiatal európai szellemi közösségek fejlődését. A projekt címe utalás az egykori lengyelországi Solidarność-mozgalomra és az országban akkor végbement békés társadalmi-politikai folyamatokra, amelyek ma is példaként állhatnak előttünk, amikor a modern világ problémáira keresünk megoldásokat. A projekt főszervezője, a gdański székhelyű Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre) ápolja a lengyelországi Solidarność-mozgalom és a lengyel antikommunista demokratikus ellenzék szellemi örökségét.

A Solidarity Academy 2016. workshopjai és előadásai 16 olyan fiatal újságíró, publicista és politikai elemző számára nyújtanak képzési és fejlődési lehetőséget, akik mind európai, mind pedig globális szinten érdeklődnek a geopolitika és a szabadságmozgalmak aktuális kérdései iránt.

Alkalmasság
A Solidarity Academy szervezői összesen 16 olyan fiatal, 20-30 év közötti újságíró jelentkezését várják a 4 visegrádi országból (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország), akik fejleszteni szeretnék újságírói és szerkesztői képességeiket.

Költségek
A szervezők 100 Euró összértékig megtérítik a résztvevők útiköltségét, valamint szállást és fogyasztást biztosítanak számukra a gdański tartózkodás idejére.

Pályázás
A pályázati adatlap itt érhető el:

https://docs.google.com/forms/d/1KngdsPEsrUabQip3_z7s_iJqTt473Hxs6Uqj3bnI89I/viewform
A pályázati adatlapokat online kitöltve várjuk. A beküldés határidő: 2016. november 22.

Nyelvtudás
A Solidarity Academy programjai angol nyelven folynak.

Egyéb
Ajánljuk a pályázók figyelmébe a Solidarity Academy 2013-as, 2014-es és 2015-ös eseményeiről szóló filmjeinket. Ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba a lengyelországi szervezőkkel: academy@solidarity.org.pl.
A magyarországi partnerszervezet szintén várja kérdéseit: jak@jozsefattilakor.hu
Projekt koordinátor: Czinki Ferenc (czinkif@gmail.com)

Bővebb információ a projektről: http://www.ecs.gda.pl/title,About_the_project,pid,558.html +
Kövessen minket a Facebookon: https://www.facebook.com/solidarityacademy?fref=ts

Találkozunk Gdańskban!

További információ:
http://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,782,lang,2.html
http://neweasterneurope.eu/events/1737-solidarity-academy-2016-call-for-applications
https://www.facebook.com/solidarityacademy?fref=nf

 

Kiíró: Szitakötő gyerekfolyóirat
Eljöhetnél hozzám  - alkotói pályázat
Beküldési határidő: 2015. december 11.     

 

Egy amerikai mesekönyv címét vettük kölcsön, hogy a tavaszi folyóiratban a vendégségről és a befogadásról szólhassunk. A vendégjogtól az agapén át az idegengyűlöletig sokféle megközelítés elképzelhető.
Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.
Terjedelmi határok
VERS | 16 soros
MESE | 2800 leütés szóközzel együtt
CIKK | 4500 leütés szóközzel együtt
Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük.
Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról az alábbi linkeken:
szitakoto.com  |  issuu.com/liget
A műveket postai vagy elektronikus úton várjuk a szerkesztőség címére:
SZITAKÖTŐ | 1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6.
info[kukac]ligetmuhely.com
Kérjük, a pályázatban adják meg e-mail címüket. Minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.
A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban, és az országos oktatási program segédanyagaként sok ezer hazai és határon túli diákhoz és pedagógushoz jutnak el.
A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő | 2015. december 11.
További információ | Horgas Judit info[kukac]ligetmuhely.com

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság
Ezüstgerely 2016 - Sport a magyar kortársművészetben
Beküldési határidő: 2016. január 11-14.   

 

 

 

Kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
Ezüstgerely 2016 - Sport a magyar kortársművészetben
Beadási határidő: 2016. január 11-14.  

A pályázat kiírója: a Magyar Olimpiai Bizottság
Lebonyolító: a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
 
A pályázat célja  
Az Ezüstgerely Albizottság - hagyományainak megfelelően - hangsúlyozottan művészi igénnyel készült, a sport, az olimpia, a testnevelés és a természetjárás, azaz a testkultúra egész területének témavilágát felölelő alkotásokat vár. Számít a különféle művészeti alkotóműhelyek: szövetségek, társaságok és a téma iránt érdeklődő független pályázók jelentkezésére, valamint a művészeti közép- és főiskolák hallgatóinak munkáira határon innen és túlról egyaránt.  
 
Pályázati kategóriák  
K é p z ő m ű v é s z e t  Pályázni lehet olyan autonóm alkotással (szobor, festmény, grafika, kisplasztika, stb.), amely a sport, a testnevelés és a természetjárás gondolatköréből meríti témáját, illetve az emberi mozgásra, ritmusra utal.  Összdíjazás: 1.000.000 Ft. 

 

A l k a l m a z o t t m ű v é s z e t Beküldhető minden olyan művészeti alkotás, amely kapcsolatba hozható a testneveléssel és sporttal. Például: alkalmazott grafika (plakát, bélyegterv, könyvillusztráció, embléma, stb.) formatervezés (sporteszköz, felszerelés, jelvény, textil, díjérem, plakett, serleg) ötvösművészeti tárgy stb. (technikai és anyaghasználati megkötés nélkül). Összdíjazás: 400.000 Ft.  
 
S p o r t f o t ó   Minden hivatásos és amatőr fotós nevezhet művészi színvonalú alkotással a versenysport, utánpótlás-nevelés, iskolai sportélet, szabadidősport, fitnesz vagy kötetlen, játékos testedzés témaköréből.  Pályázni lehet fekete-fehér vagy színes, nyomdai minőségű digitális felvételekkel. Különleges művészi indok esetén papírképet is elfogadunk, legkisebb mérete: 30 x 40 cm. Egy alkotó legfeljebb 6 képpel nevezhet.  3-6 képből álló sorozat egy képnek számít. Sorozat esetén a kép legkisebb mérete: 24 x 30 cm.  A dvd hordozón jpg formátumban, a fájl nevében minden esetben fel kell tüntetni a pályázó nevét és a kép címét.  Összdíjazás: 1.000.000 Ft.  
 
I r o d a l o m  Pályázni lehet minden 2013 után nyomtatásban megjelent könyvvel (epikai vagy lírai alkotással), vagy bemutatott színdarabbal, amelyben hangsúlyos szerepet kap a sport, a sporttörténet, a testkultúra.  Műfaji, illetve terjedelmi megkötés nincs.  A pályázat nyelve: magyar. Színdarab esetén a szövegkönyv mellett kérjük az előadás felvételét is beküldeni, dvd hordozón. Összdíjazás: 800.000 Ft.  
 
F i l m – v i d e ó Pályázni lehet olyan, művészi színvonalú, a magyar sport népszerűsítését szolgáló filmekkel, film klipekkel, melyek az elektronikus és digitális média világában jól szolgálhatják a magyar sport és testkultúra ügyét és 2012 után készültek. A pályaműveket dvd hordozón kérjük beadni. Összdíjazás: 1.000.000 Ft.  
 
Egyéb tudnivalók  
 Nevezési díj nincs.  
Egy alkotó több kategóriában is indulhat.  
Az Ezüstgerely pályázaton korábban már nevezett műveket beküldeni nem lehet.  
A pályaműveket kiállításra alkalmas állapotban kell beadni.  
A nevezett alkotások száma kategóriánként nem korlátozott (kivéve a sportfotó kategóriát).  
Részvétel: minden 1999. január 1. előtt született alkotó pályázhat.  
 
A pályaművek beadása  2016. január 11-től január 14-ig 10 órától 17 óráig, illetve január 16-án (pénteken) 10 órától 13 óráig személyesen, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum honlapján (sportmuzeum.hu) a beadást megelőző két héttel megjelölt helyen.
 
További információ: +361 471 4350 és ezustgerely@sportmuzeum.hu

 

Kiíró: a Tollal.hu és a Reader Digest magazin
Pályázat címe: igaz történetek
A pályaművek beérkezése folyamatos

Egész évben tartó, szenzációs pályázatot hirdet a Tollal.hu és a Reader s Digest Magazin, amely pályázat pénzdíjas, és komoly olvasottságot hozhat a díjazott szerzőknek!
A Reader's Digest Magazin hosszú évtizedek óta kizárólag megtörtént, igaz történeteket, drámákat közöl, valamint értékeket bemutató életutakat. Ez év márciusától várjuk a Tollal.hu szerzőinek azon igaz történeteit, melyek valódiságát a kiadó ellenőrizni tudja. Amennyiben a Reader's Digest Magazin szerkesztői által kiválasztott írások szerkesztett változata megjelenik a magazinban, írójuk 25 000 forintos tiszteletdíjban részesül, amelynek kifizetését már a magazin szerkesztősége intézi.
A szerzőket a Tollal.hu szerkesztősége értesíti a kiválasztásról.
A műveket a szokásos módon kell feltölteni a Tollal.hu oldalra az RD jelige feltüntetésével.
Az írások maximális terjedelme: 5000 karakter.
Várjuk írásaitokat. Ne felejtsétek a kiválasztott írások pénzt érnek a szerzőnek.
További információ

 

Kiíró: Magyar Fordítóház Alapítvány
Pályázat címe: Magyar nyelvű irodalmi, társadalomtudományi művek idegen nyelvre fordítása
Beadási határidő: folyamatos

 

Pályázók köre: bármely külföldön élő műfordító, aki magyar nyelvű irodalmi, társadalomtudományi, művészeti művek idegen nyelvre fordításával foglalkozik.
Pályázat célja: magyar nyelvű irodalmi, művészeti, társadalomtudományi művek idegen nyelvre fordításának tervével pályázhatnak fordítók az MFHA címén. A pályázathoz mellékelni kell munkatervet, életrajzot, eddigi publikációk jegyzékét és (lehetőleg) egy kiadói szerződést.
Részletes leírás:
A Magyar Fordítóház 1998. januári megnyitása óta fogadja azokat a külföldi fordítókat, akik magyar szépirodalmi, bölcseleti, társadalomtudományi műveket fordítanak saját nyelvükre. A Fordítóházban a fordítók magyar nyelvi közegben dolgozhatnak, találkozhatnak kortárs magyar írókkal, és megismerhetik a magyar irodalom legújabb alkotásait.
A Fordítóház Budapesttől 125 km-re, a Balaton északi partjának egyik legszebb településén, a nagy kulturális hagyományokkal rendelkező Balatonfüreden található. A több mint száz éves, felújított épület, a Lipták Villa egész évben nyitva van, és egyszerre hat vendéget tud fogadni. A munkát háromezer kötetes könyvtár, hét számítógép, internet, nyomtató, fénymásoló, telefon és fax segíti. A házban jól felszerelt konyha található. A vendégek ösztöndíjukból fedezik ellátásuk költségeit. A Fordítóházat a legjelesebb kortárs magyar képzőművészek alkotásai díszítik.
A fordítóknak a Magyar Fordítóház Alapítványhoz kell eljuttatniuk pályázatukat. A fordítandó mű terjedelmétől függően 2-4-6-8 hetes időtartamra szóló ösztöndíjat nyerhetnek el. A pályázatokat a Magyar Fordítóház Alapítvány öttagú kuratóriuma folyamatosan bírálja el. A pályázathoz nem tartozik formanyomtatvány; munkatervet, publikációs jegyzéket, életrajzot és kiadói szerződést vagy szándéknyilatkozatot kell tartalmaznia. Az ösztöndíj összege 120 000 Ft, amely fedezi a fordító ott-tartózkodásának költségeit, kulturális igényeinek kielégítését és részben útiköltségét.

 

Scholarship
Translators can apply at The Hungarian Translators House Foundation with project plans of translating Hungarian literature or works in the field of social sciences. Candidates should submit a project plan with the work to be translated, their CV’s, a list of their publications and, if possible, a publisher’s contract. The scholarship is 120.000 HUF per month. The duration of the scholarship is 2-4-6-8 weeks.
Magyar Fordítóház Alapítvány; 1094 Budapest, Tűzoltó u. 5. E: mfordhaz@t-online.hu

web, T: (06 1) 215-4075 : (06 1) 215-4075


Kiíró: IPM magazin
Pályázat címe: Minikrimi
Beadási határidő:  folyamatos        

 

Minikrimi-pályázatot hirdet az IPM
Az Interpress Magazin (IPM) nyílt pályázatot hirdet kortárs bűnügyi elbeszélés létrehozására.
 A pályázaton részt vehet bárki, aki tehetséget érez izgalmas, fordulatokban gazdag, frappáns krimi elkészítéséhez, vagy már rendelkezik ilyennel. Az IPM értékrendjébe illő, megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban vagy az interneten még közzé nem tett alkotásokat várunk, maximum 5000 karakter terjedelemben. A legjobb alkotások az IPM Pilvax rovatában közlésre kerülnek. A pályázatban szerepeljen a szerző neve, telefonszáma, e-mail címe, rövid életrajza. A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj nincs. A megjelentetett pályázatok után a szerzőt honorárium nem illeti meg. A pályamunkákat elektronikusan a pf@interpressmagazin.hu címen fogadjuk folyamatosan.
 

 

Kiíró: www.regenytar.hu
Pályázat címe: Rövidpróza pályázat
Beadási határidő:  folyamatos        

A Regénytár szerkesztősége folyamatosan keresi a módját annak, miként honosítható meg a szépirodalom a világhálón. Több irodalmi pályázat és az internet használatának széles körű tapasztalatai alapján erre a legmegfelelőbb műfaj talán az Örkény István által feltalált egyperces novella, mert ez a monitoron is könnyen olvasható, és rövidsége miatt bármilyen webes környezetbe beilleszthető. Mindezt szem előtt tartva a Regénytár rövidpróza pályázatot hirdet, amelyre a műfaj jellemzőit – tömörség, szellemesség, humor, abszurditás – magukon viselő eredeti írásműveket várunk.
A pályamunkák nem lehetnek hosszabbak 3000 leütésnél (szóközökkel) és nem tartalmazhatnak képi vagy multimédiás betéteket és kiegészítéseket. A pályázat egész évben folyamatos, a munkák közzététele a Regénytáron beérkezésük és elbírálásuk sorrendjében történik. A zsűri a közlésre alkalmasnak vélt szövegekhez talentumban*, a Regénytár virtuális fizetőeszközében megállapított honoráriumot rendel, amelyet a szerző a honlapon szabadon felhasználhat. Pályázónként csak egy novellát honorálunk, több beküldött írás esetén pedig a legmagasabbra taksáltat tartjuk nyilván, illetőleg a honorárium különbözetét bocsátjuk a szerző rendelkezésére. A honorárium felső határa 1000 talentum, alsó határ nincsen. Egy szerző legfeljebb 10 kisnovellát küldhet be.
Részvételi feltételek
A pályázaton csak a Regénytár (www.regenytar.hu) oldalon regisztrált látogatók vehetnek részt. Csak magyar nyelven írt munkákat fogadunk el. A szöveget nem stilizáljuk és nem korrektúrázzuk, kivételt csak azok az idegen karakterek képeznek, amelyeket a Regénytár tipográfiája nem tud kezelni. Utólagos javításokra, pontosításokra, szövegcserékre vagy a már megjelentetett pályaművek visszavonására nincs lehetőség. A munkákat kizárólag elektronikus úton, a regenytar@gmail.com e-mail címen fogadjuk. A kéziratokat nem őrizzük meg és nem is küldjük vissza. A legjobb pályaművekből később e-kiadványt készítünk.
Szavazás
A pályaművekre szavazni is lehet. A szavazatok számával befolyásolható, hogy a mű melyik oldalon jelenjen meg. Oldalanként 20 pályamű kerül listázásra (értelemszerű, hogy az első oldalon látható írásokat többen fogják olvasni azoknál, amelyek csak lapozás után jeleníthetők). Az első öt pályamű címe a Regénytár nyitó oldalán is megjelenik. Csak regisztrált és bejelentkezett látogatóink szavazhatnak, naponta egyszer.
A díjazás
Alapdíjként mindenkinek jár a művére megállapított talentummennyiség a fentiek szerint részletezett módon. Ezenkívül a pályázat végén a zsűri a legjobbnak tartott munkák közül kiválasztja az első, a második és a harmadik helyezettet, akik talentumaikat a Regénytár aktuális árfolyama* szerint átválthatják forintra. A talentumkeret a Regénytár közös regények nevű játékában szerzett talentummennyiséggel megnövelhető. A díjazottak e-oklevelet is kapnak. A győztesek nevét 2011 karácsonya előtt hirdetjük ki.
 A Regénytár szerkesztősége

 

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária