Költő, (nyelvész, esszéista)

Poet, (linguist, essayist)

 

Megjelent köteteim 

     
Értékváltozások a 19. század második felében

(Illemtankönyvek elemzése; Szociológiai Intézet, belső kiadvány, 1980)
Changes in Value in the Second Half of the 19th Century

(An Analysis of Handbooks of Etiquette)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határon (esszék; Magvető-JAK, 1987)                   

On the Verge (essays)

A kötet tartalomjegyzéke

 1. Nyelvhasználat és önazonosítás  (Az újabb magyar irodalom egy jellemző tendenciájáról)

 2. „Nyelvi fordulat“ az irodalomban

 3. A nyelv emotív funkciója

 4. Az érzelmi hatástalanítás módjai művészi szövegekben

 5. Végrehajtják és elszenvedik (Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról)

 6. Pluralitás és anekdotaforma (Krúdy prózapoétikája)

 7. Esszé a versről és Marilyn Monroe-ról

 8. Skizofrénia és nyelv (Személyiségvázlat Sylvia Plathról)

 9. Közelebb egy másfajta elagadtatáshoz” (Ladik Katalin: A parázna söprű)

 10. Érték és modalitás

 11. Ontológia és egzisztenciológia (A lételméletek és a létköltészet két lehetséges típusa) 
   

 

Anesztézia (versek; Móra, Kozmosz, 1988)                                   

Anesthesia (poems)

 

   Anesztézia

   Történelem

   Képmás
   Szeretők
   Szökőkút
   Jeszenyina-Duncan tánca
   Nem vagyok város
   Szél fúj. Fújdogál
   Működés közben
   A szó színeváltozása, The Word’s Color Change
 (fordítók: Zsuzsanna Ozsváth & Martha Satz)
  

   Osiris folyóirat

   Részlet az Osiris szerkesztőjének versem egyik fordítójához küldött leveléből
   Szávoszt Katalin porcelánművész kiállításmeghívóján mottóként Jeszenyina Duncan tánca  

   című versem első három sora magyarul, olaszul

 

 

 

A fül (versek; Széphalom, 1992)                                                           

The Ears (poems)


   A fül   

   The Ears
   Hétköznapok
   Őszinte női rosszindulattal
   Baleset
   Absztraktumok
   Poison
   A barátnő
   Kis drágáim
   Nyelvlecke; kétfelől
   Divat, divatok; mindegy

 

 

 

 

 

  
Ellenfülbevaló (versek; Magvető, 1994)                                      

Counter-Ear-Ring (poems)

   Csupa Miss Havisham
   Hölgyszonettek
   Szoborasszony
   Egy nő legyen
   Játék
   Női monológok divatja sok
   Tíz lépés történelem

   Tíz perc történelem 

 

Elég, ha én tudom (versek; Seneca, 1996)                        

 I am Enough to Know It (poems)

  
Szöveg a fedél hátoldaláról
   Leszbosz; talán
   Unalmában, és kínjában a gépet kapcsolgatja
   Merev arc, hajlékony csukló
   Férfi, illattal
   Poros kelléktárak mélyén
   Nem divatból tettem

   Not Because It's Chic

   Minden megnő a hirtelen támadt ürességben

   Everything Arises  in the Sudden Emptiness

   Ő-alakú (lágyan)

   Ő-alakú (keményen)

   Androginosz
   A lelkekről: néhány ős-androgin
   Mint régen
   Rák
   Én a magam útját járom

 Fojtott intenzitással, fojtottan (versek; Fekete Sas, 2002)     

Soffocato, con forza (poems)

   A halni kezdett
   Negyvenévesen, Lolíta
   Mintha szívére tett pecsét
   Ahol a lélek megjelen
   Ailo és Lajla
   Fordulna egy harmadikba
   Őre, örök börtöne
   Megképződik, több helyén, a szónak
   Tűnik a szem könnyein
   Az árnyék
   Lélek, akit úgy kerestem…
   Talán könnyű ruhában

 

Hangjátékom

Maradj még idegen (Új Írás, 1984, rendezte. Grunwalsky Ferenc, 1995.)

 

Néhány, kötetben meg nem jelent esszém, tanulmányom

Gyakorító és mozzanatos képzôk a mai magyar nyelvben
(Magyar Nyelv, 1978.)
A szófajváltás
(Magyar Nyelvôr, 1984.)
Az aspektus egy lehetséges formális definíciója és jellemzése
(Nyelvtudományi Közlemények, 1985.)
A nyelvhelyességi szabályok jellege
(Norma – átlag – eltérés, 1986.)
Mindennapi élet, erkölcs, mûvészet
(Literatúra, 1986/1-2.)
Végrehajtja és elszenvedi. A hermeneutika mint a medialitás filozófiája
(Katedrális, 1993.)
Névadónak lenni megnevezett helyett. Kertész Imrérôl
(ÉS, 1995.)
Egy lehetséges posztmodern filozófia
(Nyelv, nyelvész, társadalom, 1996.)

 

 

RÓLAM

 

A versírás mint kóklerség és öngyilkos játék.

Barna Róbert interjúja velem (Életünk, 1991.)

 

NÉHÁNY Kötetben még meg nem jelent versem

   Megérlelt halál
   Berekesztő többes szám
   Tükörkép
   Parazita többes szám
   Tükörképződés 

   Az Operabált megnyitom

   Diszkont báj

   Gonosz vénasszonyok nyara

 

 

 

 

fabokinga.m@gmail.com  www.szepiroktarsasaga.hu

 

    

    


 

 

   


 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honlap: Varga Máté
made-in-mate@freemail.hu